GMO

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

Genmodifiserte organismer dyrkes i stadig flere land. Sortene som dyrkes krever godkjenning. Enkelte GMOplanter er godkjent til bruk i dyrefôr, mens andre er godkjent som menneskeføde. Biene diskriminerer ikke GMOplanter og bruker disse like gjerne som trekkplanter. Trekker biene på GMOplanter som kun har godkjenning til bruk i dyrefôr vil ikke honningen kunne selges som menneskeføde.

Trekker biene på GMOplanter som er godkjent som menneskeføde må honningen merkes med at den inneholder GMO.

Pr i dag er det ikke tillatt å dyrke GMOplanter i Norge.