Sanser

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

På det ytre skjelettet er det ofte fine spikler eller hår som stikker ut fra kroppen. De aller fleste av disse små hårene har en sensorisk funksjon. Det vil si at de reagerer på trykk, vibrasjoner eller kjemikalier. De aller fleste av de trykksensitive hårene sitter på bena, på hodet, ytterkanten av vingene eller på antennene. Disse gir viktig informasjon om kontakt, om luftbevegelser og vibrasjoner i underlaget eller i luften. Lyd er også vibrasjoner og bier har mange områder som er særdeles sensitive for lavfrekvent lyd. I tillegg til hår som oppfatter lyd har bier også mer spesialiserte lyd-detektorer i form av tympanalorganer. Dette er en tynn membran av kutikula som ligger over en trake eller luftsekk. Membranen er full av sensoriske fibre. Tympanalorganer er ofte plassert på brystet (thorax), bakkroppen (abdomen) og ben; og er sensitive for høyfrekvent lyd.

Andre spesielle tilpasninger for å oppfatte lukt og smak finnes på antennene (se bilde) og på munndelene. Her er det små hår, og runde plater av tynn kutikula med perforeringer for nerveceller som er spesielt sensitive for kjemikalier. Smakssensitive områder finnes også utenpå og inni munnen, samt at slike områder finnes på deler av bena.

På antennene (og kroppen) til biene finnes det flere små ovale eller sirkulære områder som har ulik tykkelse fra områdene rundt. Disse områdene er utstyrt med sensoriske fibre og kan måle endringer i kroppsstilling (omtrent som et vater). Disse organene reagerer også på antennebevegelser under flukt og man tror de fungerer som et måleorgan. Hvor fort flyr jeg? Heller jeg mot venstre eller høyre? Dette gir bien mulighet til raskt å kunne endre kroppsstilling og vingeposisjon i forhold til bevegelse.

Rett under kutikula finner vi epidermis (del av huden). Dette er et lag av celler som er viktig for å lage og vedlikeholde kutikula og også for produksjon av smørestoffer som legger seg som et lag på utsiden av kutikula. Disse stoffene inneholder blant annet luktstoff som biene bruker for å vise tilhørighet til kuben. Kubekamerater lukter og gjenkjenner andre kubekamerater ved hjelp av disse.