Endringer

Hopp til: navigasjon, søk

Voksmøll

201 byte lagt til, 9. nov. 2015 kl. 15:22
ingen redigeringsforklaring
[[Fil:Voksmøll1.jpg|200px400px|venstre|Angrep av voksmøll i tavlelageret kan ødelegge samtlige tavler]] {{-}}  
=Generelt om Voksmøll=
Det finnes to arter voksmøll, stor voksmøll (Galleria mellonella) og liten voksmøll (Achroia grisella). Den voksne store voksmøllen kan bli opp til 20 mm og den lille opp til 13 mm. Størrelsen for begge arters vedkommende varierer mye, blant annet avhengig av næringstilgangen i larvestadiet. De to kan også skilles fra hverandre ved at den lille voksmøllen er skinnende gråbrun og på forsiden av hodet har den en brunlig-orange flekk som den store voksmøllen ikke har. Fargen på den store voksmøllen er grålig-brun og den skinner ikke, men er derimot mer spettete.
Voksmøll ser ut til å være et tilbakevendende problem for en del birøktere.
'''==Kuldebehandling'''==
Samtlige utviklingsstadier av voksmøllen dør om de utsettes for minus 7 ºC i 4,5 time, minus 12 ºC i tre timer eller minus 15 ºC i 2 timer.
'''==Eddiksyre'''==
Damp av eddiksyre dreper voksne møll, egg og yngre larver. Derimot kan eldre larver og pupper overleve en behandling, noe som innebærer at en kan risikere at få problemer med voksmøll dersom behandling først settes i gang når angrep er startet. En bør derfor begynne behandlingen så tidlig som mulig etter at slyngingen er avsluttet. Dette er også viktig å tenke på dersom behandling med eddiksyre skjer i et kaldt rom. Ved lave temperaturer skjer fordampningen nemlig langsomt, og effekten blir derfor dårligere. Behandling med eddiksyre bør ikke gjøres i lokaler der en også oppbevarer korrosjonsfølsomt materiale eller utstyr.
Se hvordan en gjennomfører en eddiksyrebehandling av rammene under kapittelet om hygiene.
'''==Oppbevar tavlene kaldt, tørt og luftig'''==
Voksmøllens egg kan ikke klekkes ved temperaturer under 9 ºC, og larvene kan ikke utvikle seg ved temperaturer under 15 ºC. Dette innebærer at en kan unngå skader på tavlene om de oppbevares ved temperaturer under 10 ºC. Hvis en plasserer kassene med de tavler som skal oppbevares på en pall slik at kald luft kan sirkulere mellom rammene, kan en unngå voksmøllangrep. Dersom rommet der tavlene oppbevares ikke er musesikkert, så kan en legge et dronninggitter over og under hver kassestabel. I tillegg må en naturligvis se til at nye voksne voksmøll ikke kan komme inn i kassene, slik at nye angrep begynner å utvikle seg når temperaturen på våren går over 10 ºC. Ved risiko for nye angrep eller dersom det drøyer lenge på våren/sommeren før tavlene på lageret kommer ut til bifolkene kan det bli nødvendig å gjenta behandling med eddiksyre.
'''==Avispapir'''==
Ved å legge avispapir mellom kassen på kasselageret vil en forsinke spredningen av voksmøll fra kasse til kasse. En kan også dryppe noen dråper med edikksyre på hvert avispapir så får man behandlet både mot voksmøll og [[Nosema]] samtidig.
'''==Spredning''' ==
Voksmøllen flyr selv, og kan derfor selv gå inn i bifolk eller på lager. Ved å flytte rundt på tavler med påsittende egg, larver og/eller pupper mellom bifolk og bigårder, kan birøkteren medvirke til å spre voksmøll.
'''==Påvisning''' ==[[Fil:Vokksmøll2.jpg|400px|venstre|Voksmøllen .]] {{-}}
Som regel er voksmøll, voksmøll-larver og kokonger enkelt å få øye på. Når man banker på en tavle med kubekniven, vil evt. larver prøve å rømme. Voksmøll skyr lys, og man kan derfor se dem fly mot mørke steder i bikuben eller på lageret.

Navigasjonsmeny