Endringer

Hopp til: navigasjon, søk

Nosema

11 byte fjernet, 9. nov. 2015 kl. 15:27
ingen redigeringsforklaring
'''==Årsak'''==
Nosema forårsakes av den encellede, sporedannende mikroorganismen Nosema apis eller Nosema ceranae.
'''==Sykdomsbilde - Påvisning'''==
Det finnes ingen ensbetydende kliniske symptomer på nosema. Vintertap og dårlig vårutvikling kan ha mange årsaker. Bienes bakkropp kan svulme opp som følge av forstyrrelser i vannbalansen. Dette gir økt risiko for bukløp. Nosema og bukløp kan imidlertid forekomme uavhengig av hverandre. Flygemusklene kan lammes med det resultat at en foran kubene kan finne mange kravlende bier. Dessuten kan stikkerefleksen mangle og vingene stritte.
'''==Undersøkelsen foretas slik:'''==
1) Biene knuses i morteren.
'''==Bekjempelse'''==
Bifolk som er angrepet i så stor grad at det lar seg diagnostisere, bør overføres på nye byggevokstavler eller eddiksyredesinfiserte nybygde tavler.
'''==Spredning og forebyggende arbeid'''==
Nosemasporene spres med bienes avføring. Spredningen blir spesielt effektiv hvis det er både nosema og bukløp i kuben samtidig. De unge biene blir smittet når de rengjør tavlene i kuben, og spesielt om våren kan en få en kraftig oppblomstring av sykdommen. Birøkteren kan spre smitten ved å overføre infiserte tavler mellom bifolk, og ved å slå svake bifolk sammen med andre bifolk om våren. Smitten kan også spres mellom bifolk ved røving, og ved at biene henter vann fra kilder som har blitt forurenset med avføring fra infiserte bier.
'''==Nosema ceranae'''==
Nosema ceranae ble oppdaget ved en tilfeldighet. Det skjedde i forbindelse med undersøkelser om N. apis også kunne angripe den asiatiske honningbie. Før undersøkelsene startet, ble det påvist en naturlig forekommende mikrosporidieinfeksjon hos denne bien. Derfor ble det også undersøkt om Apis mellifera (den europeiske honningbie) ble infisert av mikrosporidieisolat fra A. cerana.
Forsøkene viste at den mikrosporidien som kunne isoleres fra A. cerana også utviklet seg vel i tarmcellene hos A. mellifera. Etter morfologiske undersøkelser og gensekvensering av mikrosporidieisolat fra A. cerana viste det seg at organismen ikke var N. apis. Den nye arten ble beskrevet, og fikk navnet Nosema ceranae. Det ble snart klart at N. ceranae infeksjon forekom hos A. mellifera også utenfor laboratoriet.
'''==Nosema==
''Nosema apis/Nosema ceranae'''''
'''===Symptomer'''===
• Flygelammelser, oppsvulmet bakkropp
'''===Forebygging og bekjempelse'''===
• Kraftig angrepne bifolk bør avlives!!

Navigasjonsmeny