Endringer

Hopp til: navigasjon, søk

Honningbehandling

1 729 byte lagt til, 10. des. 2015 kl. 17:53
ingen redigeringsforklaring
Honning selges fra birøkter for kr 100-275 pr. kg, så du har igjen for å lære deg rett honningbehandling. Honningbehandling er det skrevet bøker om, men egentlig er prosessen enkel om man gjør ting rett med en gang. Dette har Morten Bull gjort i 25 år uten et eneste år med dårlig resultat, og han lærer det gjerne bort fordi metoden er 100% sikker.
==Krav til Utstyr i kontakt med Honning==
 
Det er lovmessige krav til utstyr og emballasje som kommer i kontakt med honningen. Den norske honningen er kjent for å være av svært god kvalitet, og ren for skadelige stoffer.
Dette er regulert i [https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-12-21-1381 Matkontakforskriften]
 
Sitat Mattilsynet 10/12-2015
Forskriften er omfattende, men essensen er at det er forbudt å produsere, importere, omsette eller bruke materialer og gjenstander som er i strid med bestemmelsene i denne forskriften. Det som kommer i kontakt med mat må ikke avgi smak eller lukt og materialet må ikke avgi noe til maten. Når man kjøper noe som skal komme i kontakt med mat, må man sjekke at det er merket med at det er egnet for kontakt med mat. Dvs. med glass og gaffel symbol og med eventuelle begrensninger for bruk, som for eksempel kun for kortvarig kontakt, temperaturbegrensninger, ikke egnet for sure- eller fete produkter, ikke for oppvaskmaskin, mikrobølgeovn osv. Sleiver er åpenbart beregnet for mat, og tresleiver er greit å bruke så lenge de er hele og reine, men malingblandere ol. er ikke tillatt, de er ikke laget for bruk i mat, og kan avgi tungmetaller osv.
 
Det er matprodusentens ansvar (Birøkteren) og holde produksjonen innenfor gjeldende regelverk. Forhandlere av matkontaktmaterialer skal ha fått en erklæring fra sin leverandør om at produktet oppfyller regelverkets krav. Forhandlere skal også sørge for at det de omsetter for matkontakt, skal være merket.
Rådet er: Etterspør samsvarserklæring eller annen dokumentasjon på at det du kjøper er innenfor gjeldende regelverk når du skal anskaffe utstyr til behandling av honning.
 
==Mat teknologi==
Honningen består av mange forskjellige sukkerarter (glukose, sukrose, maltose, maltotriose, osv.) som har forskjellige krystalliseringsegenskaper. Noen krystalliserer ikke i det heletatt, mens andre (f.eks. glukose) kan krystallisere så hardt at du kan brekke knivbladet i den. I flytende honning finnes det masse mikropartilker som honningens sukkerarter naturlig vil bygge seg opp på som små krystaller. Dette kan være pollen, støv, vokssmuler etc, og uten røring, vil disse partilkene danne store sukkerkrystaller som vil gi honning av dårlig kvalitet. Derimot, hvis man rører i nyslynga honning hver dag en periode, vil honningen krystallisere jevnt ved hjelp av disse mikropartiklene, og vil danne små krystaller og honningen blir smørevillig og glatt. Dette er normalen, men denne metoden er ikke sikker og kan gi grov honning om faktorer ikke går rett for seg. Om du så er borte ei helg og ikke får rørt, finner du kanskje at hele tanken er fedrig krystallisert og fast, og hva gjør du da? Noe kan du heller ikke styre, blant annet har du mikropartikler nok? Her kommer tilsats av finkrystallisert honning inn i bildet. Finkrystallisert podehonning er honning du har tatt av fra i fjor, og som inneholder milliarder på milliarder av mikroskopiske små sukkerkrystaller pr. kg som er ideell å tilsette for rask krystallisering. Sagt på en annen måte, dette med krystallisering av nyslynga honning er så viktig av man overlater det ikke til tilfeldighetene. Rett krystallisering er jo tegnet på at honningens kvalitet er som den skal være. Ved å tilsette finkrystallisert podehonning, er det du som styrer prosessen - ikke honningen.
SÅ, om du ønsker honningen over i bøtter, tapper du den fra tanken, eller poder den der for tapping på glass og plastbokser. Rustfrie tanker med kran og tett stållokk og refraktometer fås kjøpt flere steder. Å selge sin honning selv, gir masse penger i kassa, er en glede å tilby som et eksklusivt produkt, er en verdifull vare og en stimuli til utvidelse av birøkten, men da må man ha kontroll på honningkvaliteten.
Hentet fra: Morten Bull på facebook "ferske Birøktere", samt mattilsynet. redigert av Helge Sandstå
==Filmer som viser røring av honning==

Navigasjonsmeny