Sprøyteskader

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

Får man mistanke om sprøyteskader på biene (ofte ved at man finner mange døde bier foran flyhullet til kuben), skal man kontakte Mattilsynets distriktskontor i området hvor kuben(e) står plassert. En representant herfra skal være med å ta prøver av de døde biene. Ca. 50 bier sendes i en tett eske/flaske/boks til: Bioforsk Plantehelse - Pesticidkjemi, Høyskoleveien 7, 1432 Ås (tlf: 03246).

Sendes ikke biene umiddelbart, bør de oppbevares i en fryseboks til de blir sendt. Det er relativt lett å påvise sprøyteskader på biene. Dette gjelder også dersom skaden oppdages først en del dager etter at skaden har skjedd. Godkjente plantevernmidler som er utstyrt med et biemerke, er forbudt å bruke på eller over blomstrende vegetasjon. Er preparatet merket med både en bie og en sol, er det forbudt å bruke preparatet på eller over blomstrende vegetasjon i den delen av døgnet som pollinerende insekter er ute og flyr (klokken 03.00-22.00 normaltid eller kl. 05.00-21.00 hvis temperaturen ikke overstiger 10 ºC). Husk at det er vedkommende som har spredd plantevernmidlet som har erstatningsansvaret ved ulovlig eller uaktsom bruk.


Frastøtende virkning av plantevernmidler på bier

Ulike plantevernmidler har forskjellig virkning på honningbier. Noen preparater har en sterkt frastøtende virkning, andre er moderat frastøtende eller nøytrale. Det finnes også preparater som er moderat tiltrekkende på honningbier. En del av de frastøtende preparatene er ikke forbudt å bruke i åpen blomst. Dyrkeren bør likevel i størst mulig grad velge preparater som ikke er frastøtende på honningbiene. Preparater med frastøtende virkning kan føre til at honningbiene foretrekker andre nektar- og pollenkilder dersom disse finnes i nærheten. Resultatet kan bli mangelfull pollinering på tross av rikelig med bier i området. Lurer man på hvilke sprøytemidler som brukes til sprøyting av ulike planter og om de er giftige for bier eller ikke kan dette sjekkes på Plantevernguiden (www.plantevernguiden.no)


Sprøyteskader

• Ved mistanke om sprøyteskader - kontakt Mattilsynet

• Representant herfra skal være med å ta prøver av de døde biene.

• Ca. 50 bier sendes i en tett eske/flaske/boks til Bioforsk Plantehelse, Fagseksjon Pesticidkjemi (tlf: 03 246)