Tiltak i bigården

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

Plass til tavler

Under stell av en bikube er det viktig at vi ikke setter rammene vi tar ut rett på bakken. Hovedårsaken til at vi skal unngå det, er at vi skal holde rammene og derved honningen unna jordbakterier. Rammer på bakken kan også føre til smitte av bisykdommer dersom disse settes der det er renset ut døde bier og/eller larver.


Vårrengjøring

Mange bier i et bifolk dør i løpet av vinteren. Derfor vil det alltid ligge mange døde bier på bunnbrettet sammen med voksrester og annet avfall. Dette kan blokkere for lufttilførselen, men ikke minst kan det være en smittekilde. Hvis det er fuktig, vil det råtne og bli til en stinkende masse som er vanskelig for biene å fjerne. For å hindre smittespredning når biene skal fjerne avfallet av døde bier m.v. på våren, skal vi foreta denne rengjøringen for dem. Det gamle bunnbrettet skrapes rent. Dersom bunnbrettet blir rent av denne mekaniske rengjøringen, kan det brukes igjen, men hvis ikke må det vaskes og tørkes. Se nærmere informasjon om vaskemetoder i det kapittelet som omhandler det. Avfallet fra bunnbrettet samles i en pappeske eller lignende og brennes eller kastes.


Bukløp

Bifolk kan ha fått bukløp i løpet av vinteren, men bukløp kan også forekomme til andre tider av året. Bukløp kan skyldes at biene har spist mye ufordøyelig fôr og at de ikke har fått kommet ut og tømt seg, eller det kan være pga. av en sterk nosemainfeksjon. Uansett årsak til bukløp må biene få rent materiell og evt. nye rammer. Rengjør materiellet som beskrevet under rengjøring.


Døde bifolk

Så snart man oppdager en bikube med et dødt bifolk i, lukker man flyhullsåpningen. Man bør prøve å analysere årsaken til at et bifolk døde, om det var sult, en bisykdom, dårlig kondisjon på vinterbiene eller et skadedyr som mus, spissmus eller kjøttmeis. Har man mistanke om at bifolket har dødd av en av de sykdommene som Mattilsynet har ansvaret for, skal man kontakte dem. Prøver av evt. døde bier og/eller død yngel kan sendes til Norges veterinærhøgskole. Slike prøver koster noen kroner dersom de sendes inn av en privatperson. Bifolk kan også dø av sult. Om vinteren kan de dø av sult selv om det er mat i kuben. Er det svært kaldt, kan det nemlig hende at biene sitter slik til at de ikke klarer å forsere tavlene for å få tak i maten. Sjekk evt. også om fôret eller honningen i tavlene har krystallisert. Dersom det har det, kan ikke biene nyttiggjøre seg dette. Årsaken til at fôret krystalliserer i tavlene er at det er et høyt innhold av druesukker i fôret eller honningen og/eller at det om høsten ble gitt i for sterk konsentrasjon (for lite vann i sukkerblandingen). Et bifolk kan dø ut eller svekkes sterkt av andre årsaker. Det kan være grener som slår mot kuben hele vinteren og forstyrrer den, eller det kan være fuktighet eller dårlig ventilasjon slik at bifolket kveles. Dersom biene som innvintres er for gamle eller har for dårlig proteinreserve, vil det også kunne svekkes sterkt eller dø. Dette skjer når vinterbiene har hatt dårlig næringstilgang om høsten. For god overvintring er det helt nødvendig at vinterbiene har god proteinbalanse ved innvintring.


Forening av bifolk

Det er vanlig å forene svake bifolk for å få sterke bifolk til trekket. Vær imidlertid opptatt av å ikke forene svake bifolk for en hver pris. Dersom bifolket er svakt pga. sykdom skal man heller ta livet av bifolket enn å beholde smitten i bigården.


Avliving av bifolk

Et bifolk avlives lettest ved å stenge flyhullet og evt. spaltene ned til nettingbunnen. Dette gjøres om kvelden når biene er inne. Dynk så en fille eller et stykke papir med litt bensin og legg dette oppå rammene. Legg raskt på dekkbrettet slik at det blir helt tett. Bifolket dør i løpet av noen få minutter.


Del driften

En yrkesbirøkter kan vurdere om han skal holde deler av bigården helt atskilt fra andre deler. F.eks. kan man dele bigårdene i to og ikke bruke materiellet fra den ene halvdelen i den andre. På den måten vil en berge halvparten av bigården/materiellet dersom en skulle være så uheldig å få en alvorlig sykdom i en bigård.


Ikke knus bier

Etter at vi har knust bier under stellet, vil biene prøve å fjerne restene av de døde biene. Dersom de knuste biene har smittestoff i seg, vil dette spre seg videre til resten av bifolket av de som prøver å rense opp. For å unngå smittespredning i et bifolk er det viktig at vi i minst mulig grad knuser bier under stellet.


Bygging av nye tavler

Sommer

Når det er varmt vær og litt trekk i mai, er biene villige til å bygge nye tavler. Dette kan gjøres ved at en gir byggevoks i yngelrommet når en utvider eller som erstatning for oppflyttede yngeltavler når en setter på skattekasse. Dersom en bruker to kasser som yngelrom, kan en når en setter på den andre kassen bruke bare byggevoks eller delvis byggevoks og delvis utbygde tavler, og la dronninga gå opp. Når denne kassen er bygd ut, kan denne kassen med dronningen flyttes under dronninggitter og en har helt nytt og fint voks i yngelrommet. Biene kan lett bygge dronebygg, særlig når vi nærmer oss juni, men dette vil en kunne regulere ved å bruke dronetavle ved varroabekjempelse. En kan også gi en del byggevokstavler i skattekassen. Biene bygger best i nærheten av yngel og på de varmeste stedene så disse byggevokstavlene bør settes samlet i midten oppe eller inntil oppløftet yngel. Når en kommer ut i juni eller det blir trekkpauser, må det ikke brukes byggevoks i yngelrommet. Biene tar slike tavler nødig i bruk, og det kan føre til svermtrang og bier i svermtrang bygger ikke.


Bygging av nye tavler

Høst

Fornying av vokstavlene kan også skje ved å bruke bare byggevoks eller de fleste tavlene med byggevoks ved innvintring. Fordelene ved å gjøre dette er at biene da får helt rent voks og materiell uten smitte samt at en hindrer at det er rester av honning som kan være uheldig for biene å ha som fôr om vinteren. Ulempen er at det er en ekstra belastning for biene før vinteren og at en må vente til all yngel har krøpet. En kan evt. samle tavler med yngel i ett eller noen få bifolk.


Godt vinterfôr

Det er viktig å gi biene et godt vinterfôr med lite avfallstoffer. Dersom vi lar biene ha et vinterfôr med mye ufordøyelige stoffer i, vil dette kanskje føre til bukløp. I bukløpsflekker er det ofte smittestoffer (bl.a. nosema) og smittespredning vil forkomme når biene prøver å fjerne disse flekkene.


Personlig hygiene

Vask bidrakten innimellom og rengjør redskapene som brukes i birøkten. Dersom man besøker andres bigård, kan en godt benytte engangshansker eller vaske hendene etter besøket.


Solvokssmelter i bigården

Under stell av biene, skjærer en ofte bort litt voks fra tavler, dekkbrett osv. Dette vokset må en ikke kaste i naturen for på den måten å spre evt. sykdommer. Vokset kan en ta med hjem til omsmelting eller legge det i en solvokssmelter som er veldig kjekt å ha i bigården.


Forskriftskrav

- Birøkteren skal vise aktsomhet i forhold til innslep av sykdommer som kan ramme bigården, og samtidig sørge for god hygiene og nødvendig rengjøring av kuber og kubemateriell og utskifting av vokstavler

- Det er kun tillatt å bruke bieprodukter i bigården som kommer fra egne bigårder med unntak av bivoks dersom denne har vært varmebehandlet til minst 120 grader i 30 minutter. Unntak for utbygde vokstavler i henhold til § 11 første ledd.

- Med unntak av svermefangerkuber, skal kuber uten levende bier og lagrede, utbygde vokstavler, ikke være tilgjengelige for tilfeldige bier.