Tunneldyrking

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

For å kunne tilby norskprodusert bær av høy kvalitet spesielt tidlig i sesongen er det blitt stadig vanligere å dyrke bær i plasttunneler. Dette gjelder særlig jordbær, bringebær og søtkirsebær, men også bjørnebær og solbær er aktuelle for tunneldyrking. Erfaringer fra jordbærdyrking i tunnel viser at en avlingsøkning på 30-50 % er realistisk. Bruken av plantevernmiddel kan også reduseres betydelig. En utfordring ved tunneldyrkning er å sikre god pollinering. Dels skyldes dette at blomstringen skjer på et tidlig tidspunkt hvor få pollinerende insekter finnes i tilstrekkelig antall, og dels fordi tunnelene hindrer pollinerende insekter tilgang på blomstene. Forsøk med søtkirsebær har vist at utplassering av 1 bikube ca 10 m inne i hver tunnel gir god pollinering. Det er viktig at endeveggene holdes åpne i den tiden biene flyr, ellers kan tapet av bier bli stort. Det er også en fordel å trekke opp sideveggene. Siden nektaren er av liten verdi for biene, må birøkteren passe på at biene har nok fôr. Det er her viktig at biene gis god adkomst til tunnelene ved at dyrkeren åpner endevegger, og at også sideveggene trekkes opp når det er godt flyvær for biene. Ved utplassering av kubene er det viktig å tenke på at biene foretrekker den korteste veien tilbake til kuben etter at den har fylt opp pollenkorgene.