Unngå å skade biene ved sprøyting

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

Biene og blomstene hører uløselig sammen. Gjennom millioner av år har de utviklet et gjensidig avhengighetsforhold. Å ta hensyn til biene ved sprøyting er derfor av egeninteresse for dyrkeren. Sprøytemidler som er giftige for bier er merket med ”giftige for bier” eller ”giftige for bier og andre insekter”. Gjennom forskrift om plantevernmidler er bruken av preparater som er merket giftige for bier sterkt regulert. Preparater som er merket giftig for bier er begrenset til og brukes utenom blomstringstiden, eller utenom den delen av døgnet som pollinerende insekter flyr. Det vil si i tiden fra kl 0400 til kl 2300, eller fra kl 0600 til 2200 dersom temperaturen ikke overskrider 10 °C. Hvilke av disse begrensningene som gjelder skal angis på etiketten. Den som sprer plantevernmidlet har fullt erstatningsansvar for sprøyteskader på bier dersom sprøytingen er gjennomført uaktsomt eller ulovlig.