Valg av trekkområder og vandreplass

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

Det viktigste kravet ved valg av vandreplass er at den gir et godt og årssikkert trekk. Det foregår organisert vandring i Hedmark, og noe organisert, men mest uorganisert vandring til områder i Telemark og Aust-Agder. Det vandres også fra de indre områdene av kystfylkene og ut til kysten, i alle fylker nord til og med Trønderlag.

Ved utprøving av et nytt område anbefales det å prøve ut med noen få kuber pr plass i starten. Noen lyngområder gir rikelig nektar år etter år, andre områder er mer en fryd for øyet enn for økonomien i birøkten. Snakk gjerne med andre birøktere som har erfaringer fra samme område, men trekket kan likevel variere innenfor ganske korte avstander. En bør ta en del bevisste avgjørelser ved valg av vandreplass slik at en sikrer et best mulig økonomisk utbytte av vandrearbeidet.

Vandreplassen bør ha rikelig med trekkplanter, og plassen bør ligge inne i trekkområdet. Biene sparer tid og samler mer honning om avstanden til trekkplantene er kort. Blomstringstiden varer lengre i kupert terreng, og der det er store høydeforskjeller. Dette gir større muligheter for å få en godværsperiode innenfor den totale blomstringstiden.

Plassen bør være slik at en kan komme til med bil og henger, eller lastebil, og at av- og pålessing kan foregå uten tungvint bæring ut i terreng. Bikubene skal plasseres slik at de ikke er til sjenanse for andre, det vil si med flyhullet bort fra vei eller sti, og ikke i nærheten av hus eller hytter (uten særskilt avtale med hus/hytteeier). I de fleste områder av Hedmark må man beregne plass til elektrisk gjerde for å sikre bikubene mot bjørn.

All plassering av bikuber i utmark skal avklares på forhånd med grunneier. Det er også en forutsetning at birøkter følger lover og forskrifter for forflytning av bier og utstyr.


Birøkter oppfordres til å reise til lyngplassen sin på forhånd, kontrollere at alt er i orden der, og evt. forberede ved å legge til rette med paller eller annet en ønsker å ha under bikubene. Vandreplassen må være forberedt for bikubene, og birøkter må sørge for at biene er sertifiserte og at andre lover og forskrifter overholdes. Straks vandringen er i gang må den kunne gjennomføres uten avbrudd.