Ville vekster

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

Sikrer ville veksters reproduksjon

I skog og mark er det et rikholdig spisskammers for fugler, dyr og mennesker. Det er en trivelig og nyttig aktivitet for oss mennesker å høste av dette. Blåbær, tyttebær og bringebær er eksempler på planter som biene ivrig pollinerer. Bier er en forsikring som gir de ville vekstene bedre og større avlinger. Ved at biene sørger for økt produksjon i naturens spisskammers, sikres samtidig matforrådet til fugler og dyr, også det viltet som vi i neste omgang skal høste.


Pollineringsevne

Blomstene er tilpasset sine pollinerere, og de er i sin tur tilpasset blomstene. Det finnes insekter overalt, men deres besøk på blomster kan være tilfeldig og er nødvendigvis ikke med på å sikre pollineringen. Humler og bier er bedre tilpasset og mer avhengig av blomstene og hva disse kan tilby, enn andre dyregrupper. Solitære bier er ofte ekstreme spesialister på en eneste eller noen få beslektede planter. De klekkes eller kommer fram når denne planten begynner å blomstre, og avslutter virksomheten samtidig som denne. Slike spesialister er særlig effektive for pollinering på grunn av sin ekstreme konstans.


Samspill i naturen

Plantene har brukt for pollinerere, og pollinatorene har brukt for mat. For plantene gjelder det å få dyrene til å besøke blomstene slik at de for det første får pollen på seg og for det andre setter det fra seg på arret i en annen blomst av samme art. Det duger ikke med rosepollen i en smørblomst. Blomstene må tilby insektene som skal pollinere noe de har bruk for, og de må tilby det på en slik måte at insektene vil ha mer av det samme og derfor oppsøker flere blomster av samme slaget, det er konstansen.


Naturens gull

Molte blir sammen med honning kalt naturens gull. Når man ser de gylne bærene forstår man hvorfor. Molteplanten har underjordiske utløpere, og derfor kan enten hunnplanter eller hannplanter dominere i et område. Moltens enkjønnede blomster er helt avhengig av insekter for å pollineres. Utplassering av bier i molteområder kan føre til økte avlinger av molter. Honningen fra molteblomstene er en ren og sjelden delikatesse.


Takket være biene…

De fleste tenker: honning, når vi snakker om bienes nytte. Det er også riktig, men bare en liten del av sannheten. Verdien av pollineringsarbeidet er mange ganger større enn den honningen som høstes. Pollinering kommer alle til gode, både planter, dyr og mennesker. Vi kan takke biene for et mangfoldig kulturlandskap og rik natur, og vi bør gi dem den omsorg og respekt de fortjener som deltagere i det økologiske samspillet.