Gode tips for å ta vare på de ville insektene

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

Arealendringer er den viktigste trusselfaktoren for artsmangfoldet i Norge. Mange arter i kulturlandskapet har gått kraftig tilbake gjennom at arealene endrer karakter som følge av gjengroing og endra driftsform. Ved å sørge for en rikere og mer kontinuerlig blomstring i landskapet sammen med bra leveområder, vil man kunne øke antallet insekter i kulturlandskapet. Selje og andre vidjearter gir mye pollen tidlig på våren. Dette er viktig for oppbyggingen av samfunn både for bier og humler. La det være igjen kantsoner som ikke sprøytes, slik at insektene finner nektar og pollen når avlingene ikke blomstrer. Småbiotoper som blant annet kantsoner kan forbedres slik at det finnes god tilgang på blomster og gode boplasser for insektene. Ved å planlegge avlingsrekkefølgen gjennom sesongen kan man også sørge for tilnærmet kontinuerlig tilgang på nektar og pollen, slik at insektenes utvikling ikke får en kraftig brems midt i sesongen. Ved store monokulturer kan humler ha vanskelig for å orientere seg. De orienterer seg etter mønster og strukturer. En vei, en bekk, et tre, en stolpe eller grenser mellom ulike avlinger hjelper humlene å orientere seg.