Ryps og raps (Brassica napus og Brassica rapa)

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk

Ryps- og rapsproduksjonen øker i Norge i dag, og dermed forventer vi også at disse plantene vil bli viktigere som trekkilder framover. Ryps og raps gir godt med nektar. De blomstrer i juni og juli. Ryps- og rapshonning minner om kål i smak og har en søt, emmen lukt. Fargen er klar gul. Honningen krystalliserer raskt og gir et fint krystallnettverk. Den kan bli svært hard etter krystallisering (sementhonning). Ryps- og rapshonning er også kjent for å kunne krystallisere allerede i tavlene.


Bier kan utgjøre en stor forskjell for pollineringsgraden når det gjelder ryps og raps. Værforholdene i blomstringstiden betyr mye. Mye vind kan øke pollineringsgraden, spesielt hos raps. I sesonger med lite vind eller i områder som er vindbeskyttet, vil insekter være spesielt viktige for å få en fullgod pollinering. Forsøk har vist en avlingsøkning fra 4 til over 60 % i ulike forsøk med raps. Også hos ryps har man funnet en økning i avlingen inntil 15 %. Variasjonene i avlingsøkningen kan skyldes at ulike sorter har ulike pollineringsbehov. Det er brukt forskjellige metoder i de ulike forsøkene, noe som kan føre til ulike resultater. I tillegg til større avling gir også rikelig pollinerte avlinger økt oljeinnhold i frøene. Det blir flere belger og flere frø per belg. Ved en god pollinering vil man få noe mindre frø ettersom planten har flere frø å bruke energi på enn ved dårlig pollinering. Dette mer enn veies opp av flere frø og bedre kvalitet. God pollinering gir en hurtigere avblomstring og en jevnere modning, slik at man får en sikrere bestemmelse av høstetidspunktet. Kortere blomstringstid gir også redusert fare for angrep av glansbille. For å få en best mulig effekt av bienes pollineringsarbeide bør man sette kubene rett ved eller i åkeren. Kort avstand til avlingen gir best pollineringseffekt. I dag er det vanlig å produsere hybrider av oljevekster for å utnytte heterosiseffekten, og dermed få større avlinger. Ved frøproduksjon sår man rader med hunnplanter vekselvis med rader med pollenproduserende hannplanter. Man er da helt avhengig av insektspollinering for å få en fullgod pollinering. Pollineringsbehov: 2-6 kuber per 10 dekar.