Sist endret 20. jul. 2012, kl. 13:54

Separator

En separator skiller honning og voks ved hjelp av sentrifugalkraften. Den lettere voksen blir liggende i et indre rom, mens den tyngre honningen slynges ut i et ytre kammer og renner ned og ut av separatoren.