Brukerbidrag

Hopp til: navigasjon, søk
Søk etter bidrag
 
 
      
 
   

(nyeste | eldste) Vis ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 • 27. jul. 2012 kl. 13:13 (diff | hist) . . (+1 978). . N Elektriske gjerder(Ny side: I grensetraktene i Hedmark er bjørneangrep på bikubene blitt et stort problem. For å hindre bjørn i å gjøre ødeleggelser på bisamfunn og materiell er det i flere år blitt forsøkt...) (siste)
 • 27. jul. 2012 kl. 13:11 (diff | hist) . . (+1 536). . N Vekter(Ny side: For å ha en viss kontroll på bikubens beholdning, med innkomst av nektar i trekksesongen og forbruk av fôr i trekkpauser, kan det brukes vekter under bikuben. Enkle kubevekter har vært...) (siste)
 • 27. jul. 2012 kl. 13:10 (diff | hist) . . (+1 687). . N Sikring av last(Ny side: Den farligste bevegelsen for lasten er forover, men lasten må sikres fra å forskyve seg i alle retninger. I en kassebil skal veggen mellom lasterom og førerhus være en godkjent skilleve...) (siste)
 • 27. jul. 2012 kl. 13:09 (diff | hist) . . (+1 021). . N Transport(Ny side: Transport av bier på vandring gjøres med ulike transportmidler. Noen kjører med sine 10 bikuber bak i en kassebil, andre kjører med bikuber både i kassebil og på tilhenger, og noen kj...) (siste)
 • 27. jul. 2012 kl. 13:09 (diff | hist) . . (+1 767). . N Tilsyn og stell under vandring, høsting(Ny side: Det er sjelden nødvendig med stell i yngelrom i vandresesongen. Kuben må likevel ha tilsyn. Hvis trekket ikke kommer i gang må bikubene ha tilsyn og eventuelt fôres med tørrsukker el...)
 • 27. jul. 2012 kl. 13:08 (diff | hist) . . (+1 848). . N Vandreteknikk(Ny side: Faren for koking må ikke undervurderes, derfor må vandringen foregå om natten når biene er i ro naturlig. Flyhull tettes raskt så ikke biene forstyrres unødig. Kubetakene fjernes som...) (siste)
 • 27. jul. 2012 kl. 13:07 (diff | hist) . . (+2 095). . N Vandrekuben(Ny side: Kubemateriell som omsettes i dag egner seg godt til vandring. Krav som må stilles er at kuben er solid og lett, og at bunnbrett og toppbrett sikrer god ventilasjon i kuben under vandring, ...) (siste)
 • 27. jul. 2012 kl. 13:06 (diff | hist) . . (+892). . N Forberedelser før vandring(Ny side: En vellykket vandring krever gode forberedelser. Et bisamfunn bør være i god form i midten av juli, det bør ha 2 helkasser fulle av bier, eggleggende dronning og forseglet yngel i 6-8 ta...) (siste)
 • 27. jul. 2012 kl. 13:06 (diff | hist) . . (+2 074). . N Økonomi i vandring(Ny side: Vandringens formål er å bedre økonomien i birøkten. Vandring er kostnad; transport og leie av plass koster penger. Vandring er også arbeid, forholdsvis tungt arbeid som må utføres sa...) (siste)
 • 27. jul. 2012 kl. 13:04 (diff | hist) . . (+2 304). . N Valg av trekkområder og vandreplass(Ny side: Det viktigste kravet ved valg av vandreplass er at den gir et godt og årssikkert trekk. Det foregår organisert vandring i Hedmark, og noe organisert, men mest uorganisert vandring til omr...) (siste)
 • 27. jul. 2012 kl. 13:03 (diff | hist) . . (+1 503). . Røsslyng (Calluna vulgaris)(siste)
 • 27. jul. 2012 kl. 13:02 (diff | hist) . . (+1 111). . N Vandring og vandrebirøkt(Ny side: Vandring er en driftsform i birøkt som går ut på å flytte bikubene fra den faste bigården til et annet distrikt for å utnytte et nektartrekk som man enten ikke har, eller som er bedre...) (siste)
 • 25. jul. 2012 kl. 15:13 (diff | hist) . . (+40). . N Kategori:Trekkplanter(Ny side: Kategori:Pollinering og trekkplanter) (siste)
 • 25. jul. 2012 kl. 15:12 (diff | hist) . . (+40). . N Kategori:Pollinering(Ny side: Kategori:Pollinering og trekkplanter) (siste)
 • 25. jul. 2012 kl. 15:11 (diff | hist) . . (-1). . Pollineringsbehov(siste)
 • 25. jul. 2012 kl. 15:11 (diff | hist) . . (+2 252). . Pollineringsbehov
 • 25. jul. 2012 kl. 15:09 (diff | hist) . . (+1 251). . N Gode tips for å ta vare på de ville insektene(Ny side: Arealendringer er den viktigste trusselfaktoren for artsmangfoldet i Norge. Mange arter i kulturlandskapet har gått kraftig tilbake gjennom at arealene endrer karakter som følge av gjengr...) (siste)
 • 25. jul. 2012 kl. 15:09 (diff | hist) . . (+1 532). . N Gode tips når du har leid inn bier til pollinering(Ny side: Kort avstand fra bikubene til blomstene som skal pollineres. Stor avstand mellom bikuber og avling vil kunne føre til en dårligere pollinering. God vanntilgang for plantene gjør at bloms...) (siste)
 • 25. jul. 2012 kl. 15:08 (diff | hist) . . (+727). . N Andre insekter til pollinering(Ny side: Store områder med monokulturer oppleves som ørkener for insekter som er avhengig av kontinuerlig tilgang på pollen og nektar. Vekstområdenes omliggende terreng og hvilke planter som vok...)
 • 25. jul. 2012 kl. 15:07 (diff | hist) . . (+975). . N Humler til pollinering(Ny side: Et ensidig jordbrukslandskap fører til en tilbakegang av insekter, også humler. Det kan derfor være aktuelt å kjøpe inn humler for pollinering. Et humlebol er aktivt i 6-8 uker. Treng...) (siste)
 • 25. jul. 2012 kl. 15:07 (diff | hist) . . (+1 140). . N Honningbier til pollinering(Ny side: Honningbier er godt egnet til pollinering. De overvintrer i store antall, og det er derfor mange som er klare til å pollinere tidlig på våren. Spesielt er dette viktig for frukttrær og ...) (siste)
 • 25. jul. 2012 kl. 15:06 (diff | hist) . . (+762). . N Frastøtende virkning av plantevernmidler på bier(Ny side: Ulike plantevernmidler har forskjellig virkning på honningbier. Noen preparater har en sterkt frastøtende virkning, andre er moderat frastøtende eller nøytrale. Det finnes også prepara...) (siste)
 • 25. jul. 2012 kl. 15:05 (diff | hist) . . (+1 302). . N Erstatning for sprøyteskader på bier(Ny side: Får man mistanke om sprøyteskader på biene (ofte ved at man finner mange døde bier foran flyhullet til kuben), skal man kontakte Mattilsynets distriktskontor i den kommunen som kuben(e)...) (siste)
 • 25. jul. 2012 kl. 15:05 (diff | hist) . . (+1 041). . N Unngå å skade biene ved sprøyting(Ny side: Biene og blomstene hører uløselig sammen. Gjennom millioner av år har de utviklet et gjensidig avhengighetsforhold. Å ta hensyn til biene ved sprøyting er derfor av egeninteresse for d...) (siste)
 • 25. jul. 2012 kl. 15:04 (diff | hist) . . (+1 425). . N Tunneldyrking(Ny side: For å kunne tilby norskprodusert bær av høy kvalitet spesielt tidlig i sesongen er det blitt stadig vanligere å dyrke bær i plasttunneler. Dette gjelder særlig jordbær, bringebær og...) (siste)
 • 25. jul. 2012 kl. 15:03 (diff | hist) . . (+779). . N Veksthus(Ny side: Flere veksthusproduksjoner tar i bruk insekter til pollineringsarbeidet. Til nå har det blitt benyttet mest humler, fordi de ikke er så kresne på lyset og temperaturen for å fly. Result...)
 • 25. jul. 2012 kl. 15:02 (diff | hist) . . (+2 728). . N Ville vekster(Ny side: '''Sikrer ville veksters reproduksjon''' I skog og mark er det et rikholdig spisskammers for fugler, dyr og mennesker. Det er en trivelig og nyttig aktivitet for oss mennesker å høste av...) (siste)
 • 25. jul. 2012 kl. 15:01 (diff | hist) . . (+411). . N Agurkurt(Ny side: (''Borago officinalis'') Ble med munkene til Skandinavia. Flittig i bruk som lege- og nytteplante (blomstene er svært dekorative i salatbollen!). Den er ikke helt selvsteril, men danske f...)
 • 25. jul. 2012 kl. 14:58 (diff | hist) . . (+438). . N Honningurt(Ny side: (''Phacelia tanacetifolia'') Honningurt er en uovertruffen biplante som dyrkes som fangvekst, dekkvekst eller i omløp med andre planteproduksjoner. Rikelig med blomster, god nektar- og po...)
 • 25. jul. 2012 kl. 14:57 (diff | hist) . . (+463). . N Karve(Ny side: (''Carum carvi'') Denne krydderplanten er avhengig av insekter til pollineringen. Også ved karveproduksjon er det en utfordring å få en så jevn modning som mulig. For mange andre vekst...)
 • 25. jul. 2012 kl. 14:56 (diff | hist) . . (+576). . N Hageblåbær(Ny side: (''Vaccinium spp.'') I USA er dyrking av den store blåbærbusken svært vanlig, og avsetningen på bærene er god. Det er stor uenighet om honningbienes effekt på avlingen. Man vet at de...)
 • 25. jul. 2012 kl. 14:55 (diff | hist) . . (+440). . N Erter(Ny side: (''Pisum sativum'') Kultursortene er antatt å være relativt uinteressante for honningbiene, men danske observasjoner viser at biene trekker en del pollen fra erteblomstene. Det er vanske...) (siste)
 • 25. jul. 2012 kl. 14:55 (diff | hist) . . (+376). . N Lin(Ny side: (''Linum usitatissimum'') To sorter: Spinnelin og oljelin. Lite pollen og nektar. Likevel registrert opp til 30 % avlingsøkning på spinnelin, og man kan anta at oljelinen kan gi en tilsv...)
 • 25. jul. 2012 kl. 14:54 (diff | hist) . . (+464). . N Bokhvete(Ny side: (''Fagopyrum esculentum'' og ''Fagopyrum tataricum'') En gammel og møysom kulturplante (syrefamilien) som er aktuell for folk med glutenallergi. Selvpollinering er umulig på grunn av blo...)
 • 25. jul. 2012 kl. 14:52 (diff | hist) . . (+1 613). . N Rødkløver og hvitkløver(Ny side: (''Trifolium pratense'' og ''Trifolium repens'') Det er kun insekter som kan overføre pollen fra en kløverplante til en annen. Blomstenes kronrør (hvor nektaren finnes i bunnen) er 9-11...)
 • 25. jul. 2012 kl. 14:51 (diff | hist) . . (+1 787). . Ryps og raps (Brassica napus og Brassica rapa)(siste)
 • 25. jul. 2012 kl. 14:50 (diff | hist) . . (+670). . Bringebær
 • 25. jul. 2012 kl. 14:38 (diff | hist) . . (+930). . N Jordbær(Ny side: (''Fragaria ananassa'') De dyrkede sortene har sin opprinnelse fra Amerika hvor indianerne var pionerer i foredlingen. De utviklet tvekjønnede varianter. Jordbær er selvfertile, men bie...)
 • 25. jul. 2012 kl. 14:38 (diff | hist) . . (+1 102). . N Solbær og rips(Ny side: (''Ribes nigrum'' og ''Ribes rubrum'') Både solbær og rips blomstrer så tidlig at de ville insektene ennå er svært fåtallige etter overvintringen. Forsøk har vist at honningbier bå...)
 • 25. jul. 2012 kl. 14:37 (diff | hist) . . (+969). . N Kirsebær og moreller(Ny side: (''Prunus cerasus'' og ''Prunus avium'') Kommersielle sorter regnes som selvfertile, men ikke selvpollinerende. Det betyr at pollenkorn som overføres til arret i den samme blomsten kan gi...)
 • 25. jul. 2012 kl. 14:36 (diff | hist) . . (+521). . N Stikkelsbær(Ny side: (''Ribes uva-crispa'') Noen arter kan være selvpollinert, men generelt er krysspollinering nødvendig både for kvaliteten og kvantiteten. Forsøk har vist at stikkelsbærbusker som er b...)
 • 25. jul. 2012 kl. 14:35 (diff | hist) . . (+472). . N Plommer(Ny side: (''Prunus domestica'') Også de fleste plommesortene er selvsterile, og derfor helt avhengige av en tilstrekkelig mengde honningbier for å sikre pollineringen. Plommetrærne blomstrer tid...) (siste)
 • 25. jul. 2012 kl. 14:34 (diff | hist) . . (+528). . N Pærer(Ny side: (''Pyrus communis'') De aller fleste pæresortene er selvsterile, og derfor helt avhengige av å få insektenes hjelp til å overføre pollen mellom ulike sorter. På grunn av at pæretræ...)
 • 25. jul. 2012 kl. 14:34 (diff | hist) . . (+748). . N Epletrær(Ny side: (''Malus domestica'') Alle eplesortene er i prinsippet avhengige av å bli pollinert med pollenkorn fra andre sorter for å gi en tilfredsstillende økonomisk avkastning. Både kvantiteten...)
 • 25. jul. 2012 kl. 14:30 (diff | hist) . . (+1 563). . N Pollineringsbehov(Ny side: På grunn av at det er så mange bier i et bifolk (kube med bier), er det honningbiene som betyr mest i pollineringen av nyttevekster (og ville vekster i naturen) der de er tilstede. Er det...)
 • 23. jul. 2012 kl. 15:08 (diff | hist) . . (+73). . Inspeksjon for sertifisering
 • 23. jul. 2012 kl. 15:07 (diff | hist) . . (+8 361). . N Inspeksjon for sertifisering(Ny side: I henhold til forskriften skal biene undersøkes hvert annet får for å bli sertifisert. Sertifisering av bigård må omfatte alle bigårder en birøkter har ansvar for i en region eller s...)
 • 23. jul. 2012 kl. 15:03 (diff | hist) . . (+2 185). . N En birøkters plikter(Ny side: En hver kan begynne med bier, men som birøkter må en sette seg inn i de lover og forskrifter som gjelder. Det er regelverk som angår slyngerom, helse, miljø og sikkerhet og biene er med...) (siste)
 • 23. jul. 2012 kl. 15:01 (diff | hist) . . (+541). . Andre sykdommer og skader i bifolket(siste)
 • 23. jul. 2012 kl. 15:00 (diff | hist) . . (+142). . Nosema

(nyeste | eldste) Vis ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)