Forskjell mellom versjoner av «Tørking av Honning»

Fra Wikibi
Hopp til: navigasjon, søk
m (Helge.sandsta flyttet siden Nedtørking til Tørking av Honning)
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 6. nov. 2015 kl. 15:41

Honning er hygroskopisk. Det vil si at den tar opp fuktighet hvis luftfuktigheten i omgivelsene er høy, og den avgir fuktighet hvis luftfuktigheten i omgivelsene er lav. Dette kan vi utnytte når vanninnholdet i honningen er for høyt ved høsting. Ved nedtørkingen kopierer vi bienes egen tørketeknikk. Biene tørker ned honningen i kuben ved å vifte med vingene slik at varm luft fra kuben presses over overflatene på tavlene. Det samme gjøres ved nedtørking i et tørkerom. Varm og tørr luft som passerer overflatene på tavlene tar opp fuktighet fra honningen. I driftsbygningen har vi full kontroll på temperatur og luftfuktighet, og kan derfor få en effektiv nedtørking på kort tid.

Er det høyt vanninnhold i honningen øker risikoen for at honningen gjærer. I forbindelse med tørkeprosessen skal man være oppmerksom på at honningen kan gjære i cellene. Bobler i honningen som ligger i cellene er et sikkert tegn på gjæring. Honning som har gjæret er ikke egnet som mat, og tavler med gjæret honning må sorteres ut før slynging.

Honning som skal tørkes bør settes i et egnet tørkerom. Man kan bruke et hvilket som helst rom såfremt man kan regulere temperaturen, rommet bør være tørt (fuktige kjellerrom er lite egnet) og det skal ikke være lukt (honning tar lett opp lukt). Størrelsen på rommet bør også være slik at det står i forhold til mengden honning man skal tørke ned, slik at man slipper å varme opp store rom unødig. For å få en mest mulig effektiv nedtørking er en avfukter et svært nyttig verktøy.

Kassene stables slik at luft lett kan passere gjennom. Kassene må derfor ikke settes rett på gulvet, men oppå en pall eller lignende slik at man sikrer luftsirkulasjonen gjennom kassestabelen. Det kan være hensiktsmessig å vri annenhver kasse i kassestabelen for å få økt luftsirkulasjon gjennom kassene. Luftsirkulasjon i rommet bør sikres med vifter. Både for at luften skal sirkulere jevnt over alle tavlene og at varmen i rommet fordeles jevnt slik at ikke noen kasser blir utsatt for høye temperaturer, mens andre ikke blir oppvarmet.

Temperaturen i tørkerommet bør være over 20°C. Man må være forsiktig med å ha for høy temperatur over for lang tid. Høy temperatur over tid vil påvirke honningkvaliteten. Har man så høy temperatur som 35 °C, bør man ikke la honningen stå i mer enn 48 timer. Lar man honningen stå lengre ved så høy temperatur vil innholdet av hydroxymetylfurfural (HMF) øke. HMF brukes som et kvalitetsmål på honning. Man skal også være forsiktig med å varme opp honningen over 38°C i kortere perioder, årsaken til dette er at vokset blir mykt slik at tavlene kollapser.

Ved høyt vanninnhold i cellene kan tørking ved bestemte temperaturer øke risikoen for gjæring i cellene. I honning finnes en spesiell type gjær, denne trives og vokser best ved temperatur mellom 13 og 21°C. Tørker man ned honningen på temperaturer over 27° C eller under 10° C vil man redusere risikoen for gjæring. Varmekilden(e) i rommet bør være elektriske og med termostat, slik at man har full kontroll med temperaturen til enhver tid. Ha en gradstokk i tørkerommet slik at du kan sjekke temperaturen.

En avfukter vil gjøre nedtørkingen mer effektiv ved at den drar fuktighet ut av lufta. Lufta som sirkulerer over honningtavlene blir derfor tørrere og trekker større mengder fuktighet ut fra honningen.

Ved en luftfuktighet på 60 % vil man opprettholde en vannprosent på 19,3 % i honningen. Luftfuktigheten må derfor være betydelig lavere for å kunne redusere vanninnholdet i honningen. Den optimale luftfuktigheten for tørking av honning er mellom 20 og 0 %. For å kontrollere luftfuktigheten i tørkerommet bør man ha et hygrometer. Husk å kontrollere vanninnholdet 1-2 ganger i døgnet for at honningen ikke skal bli for tørr. Det er viktig å kontrollere i flere ulike kasser ettersom vanninnholdet kan variere fra kube til kube. Når honningen er ferdig tørket er den klar for utvinning fra tavlene. Hvis dette ikke skjer umiddelbart bør man mellomlagre honningen på en lavere temperatur (lavere enn 18-20 grader) for å unngå kvalitetsforringelse. Hvis tavlene er forseglet vil tørkeprosessen gå svært sakte. Det vil da være mest hensiktsmessig å skrelle tavlene før de settes til tørking.

I sjeldne tilfeller kan man oppleve at honningen man høster er så tørr at den er problematisk å slynge. Da kan man reversere tørkeprossessen. Dette gjøres ved å stable kassene på tørkerommet, og sikre god gjennomlufting. Man bruker vifter for å sikre luftsirkulasjonen, og man øker luftfuktigheten i rommet ved å sette store mengder vann med stor overflate i rommet. Kontroller at luftfuktigheten er over 60 %.